Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Niniejsza Polityka prywatności opisuje w jaki sposób antykwariat Abecadło wykorzystuje informacje będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Polityka prywatności obowiązuje wszystkich Użytkowników serwisu antykwariatu Abecadło oraz odwiedzających ten serwis funkcjonujący pod adresem domeny: www.abecadlo.org, którzy mogą, ale nie muszą być naszymi użytkownikami. Ochrona Twoich danych jest dla nas nadrzędnym priorytetem – szanujemy Twoje prawo do prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane z należytą starannością i uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO), które obowiązują od 25 maja 2018.

1. Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem danych jest antykwariat Abecadło Antoni Stąpor z siedzibą w Krakowie (30-105) przy ul. Tadeusza Kościuszki 18/U3, NIP: 814 147 19 06, REGON: 120549061. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach oraz w miejscach z kontrolowanym dostępem.
Dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
Dane osobowe podawane w formularzach zgłoszeniowych są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
W celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych możesz się z nami skontaktować za pomocą listu, e-maila oraz telefonicznie. Nasze dane kontaktowe:
Antykwariat Abecadło
ul. Tadeusza Kościuszki 18/U3
30-105 Kraków
e-mail: kosciuszki@abecadlo.org
tel.: 668 013 400

2. Jak otrzymaliśmy Twoje dane osobowe, w jakich celach i według jakich postaw prawnych je przetwarzamy.

Otrzymaliśmy je od Ciebie w trakcie zawierania umowy sprzedaży komisowej, umowy kupna-sprzedaży, bądź dostarczyłeś je nam drogą mailową lub telefoniczną.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z Tobą, w tym do: wykonania umów sprzedaży, komisu, dokonaniem i otrzymaniem płatności.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla: celów podatkowych i rachunkowych; przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do zbycia.
Twoje dane są również przetwarzane przez nas na podstawie prawnie uzasadnionego naszego interesu w celach: oferowania bezpośredniego (za pomocą e-maila, telefonu) obiektów polecanych przez antykwariat, archiwizacyjnych, zapewnienia rozliczalności.

3. Czy musisz podać swoje dane osobowe?

W celu należytego wypełniania zobowiązań wynikających z łączącej Nas umowy oraz w celu przestrzegania wymogów określanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska; adresu zamieszkania lub adresu korespondencyjnego; PESEL lub n-ru dokumentu potwierdzającego tożsamość; adresu e-mail; n-ru telefonu; n-ru rachunku bankowego.
Jeżeli nie jesteś w stanie podać w/w danych (nie wliczając w to n-ru rachunku bankowego), niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

4. Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Przysługują Ci następujące prawa:
  • prawo żądania dostępu do danych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach)
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z antykwariatem Abecadło za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając e-mail pod adres: kosciuszki@abecadlo.org
5. Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Twoje dane udostępniamy wyłącznie podmiotom z którymi ściśle współpracujemy, przetwarzającym je na podstawie naszych zleceń w zakresie prac, np. księgowych, informatycznych.
Jesteśmy też zobowiązani do przekazywania Twoich danych organom publicznym, upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, takim jak sądy, organy ścigania, organy celno-skarbowe.
Antykwariat nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

6. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Przechowujemy je podczas obowiązywania umów. Także po ich zakończeniu, ale tylko w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych, ale tylko maksymalnie przez 10 lat od dnia zakończenia ich wykonania lub przez czas określony przez przepisy prawa, nakładające obowiązek ich przetwarzania.

7. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies – niewielkich plikach tekstowych, stanowiących dane informatyczne, wysyłanych przez serwer www i przechowywanych przez oprogramowanie komputera Twojej przeglądarki. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, datę i czas przechowywania jej na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dane z tych plików wykorzystywane są jedynie wewnątrz antykwariatu i służą do sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać jej funkcjonowanie w celu zapewnienia bezproblemowego poruszania się po niej. Jeżeli nie chcesz, abyśmy stosowali pliki cookies, możesz w każdym czasie zmienić ustawienia (wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia) dotyczące tych plików w swojej przeglądarce internetowej. Informujemy, że wyłączenie obsługi plików niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa może utrudnić, a w szczególnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie, zaś instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies