Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Zawartość katalogu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zapytaj o obecność tytułu w ofercie
ID TYTUŁ AUTOR WYDANIE CENA (ZŁ)  
539174 Kurs logiki dla prawników tadeusz Kotarbiński   1963  15,00  więcej >
539129 Kodeks karny. Prawo o wykroczeniach   1952  18,00  więcej >
539130 Od zbrodni do kary Paweł Horoszowski   1963  16,00  więcej >
538813 Traktat o Unii Europejskiej   2002  10,00  więcej >
538512 Gdańskie studia prawnicze. Wybrane problemy prawa karnego tom IV   1999  25,00  więcej >
538511 Zniesławienie i zniewaga Witold Kulesza   1984  20,00  więcej >
538447 Logika Edward Nieznański   2011  15,00  więcej >
538154 Kto zabija człowieka Bogusław Sygit   1989  15,00  więcej >
538053 Nabywanie obywatelstwa polskiego Izabela Leraczyk, Barbara Wójcik   2013  20,00  więcej >
538049 Polish Commercial Companie Code. Kodeks spółek habndlowych   2006  20,00  więcej >
537794 Proces sądowy w sprawie organizatorów, kierowników i uczestników polskiego ruchu nielegalnego w zapleczu Armii Czerwonej na terytorium Polski, Litwy oraz zachodnich rejonów Biołusi i Ukrainy   1945  20,00  więcej >
536647 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część trzecia Beata T. Bieńkowska   2011  18,00  więcej >
534084 Konstytucja 3 maja 1791. Statut zgromadzenia przyjacioł konstytucji Jerzy Kowecki   1981  10,00  więcej >
531812 WPROWADZENIE DO PRAWA KONSTYTUCYJNEGO BOGUSŁAW BANASZAK ARTUR PREISNER   1992  15,00  więcej >
531728 POWSZECHNA HISTORIA PRAWA KAROL KORANYI   1976  16,00  więcej >
531589 PRAWO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ NARODOWĄ CEZARY KOSIKOWSKI   1991  16,00  więcej >
531411 KOMENTARZ DO USTAWY KARNEJ SKARBOWEJ J. BAFIA, J. BIAŁOBRZESKI i inni   1961  16,00  więcej >
531410 PROCES KARNY ZARYS SYSTEMU STANISŁAW WALTOŚ PIOTR HOFMAŃSKI   2013  16,00  więcej >
531409 SĄDOWNICTWO KONSTYTUCYJNE W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ ANNA M. LUDWIKOWSKA   2002  30,00  więcej >
531390 GMINA JAKO PODMIOT POLITYKI KOMUNALNEJ K. KRZECZKOWSKI   1990  16,00  więcej >
531319 LUDZIE I MARTWE PARAGRAFY JERZY SAWICKI (LEX)   1965  15,00  więcej >
531001 SPRAWIEDLIWOŚĆ I PRAWOMOCNOŚĆ . O SPOŁECZNEJ LEGITYMIZACJI WŁADZY SĄDOWNICZEJ STANISŁAW BURDZIEJ   2017  28,00  więcej >
531002 ŚRODKI REAKCJI NA CZYN ZABRONIONY PO REFORMIE KODEKSU KARNEGO Z LUTEGO 2015 r. PIERWSZE DOŚWIADCZENIA red. JAROSŁAW MAJEWSKI   2017  19,00  więcej >
531018 WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA JÓZEF NOWACKI ZYGMUNT TOBOR   1991  16,00  więcej >
530926 HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA POLSKIEGO JULIUSZ BARDACH, BOGUSŁAW LEŚNODORSKI, MIACHAŁ PIETRZAK   1976  19,00  więcej >
530781 OBIEKTYWNA PODSTAWA PRAWA WYBÓR PISM opr. BOGDAN SZLACHTA   2001  20,00  więcej >
530592 PRAWO TEATRALNE ANTONI BĄDKOWSKI, JERZY STANKIEWICZ   1957  19,00  więcej >
529329 HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH CZĘŚĆ II ŚREDNIOWIECZE KONSTANTY GRZYBOWSKI   1962  17,00  więcej >
529327 HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH CZĘŚĆ III DKTRYNY POLITYCZNE ODRODZENIA KONSTANTY GRZYBOWSKI   1962  15,00  więcej >
529326 HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH ZESZYT IV ABSOLUTYZM I REWOLUCJE BURŻUAZYJNE 1600-1815 KONSTANTY GRZYBOWSKI   1962  15,00  więcej >
529325 HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH ZESZYT V OD KONGRESU WIEDEŃSKIEGODO MANIFESTU KOMUNISTYCZNEGO 1815-1848 KONSTANTY GRZYBOWSKI   1962  15,00  więcej >
529324 WYBÓR TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH DO ĆWICZEŃ Z POWSZECHNEJ HISTORII PAŃSTWA I PRAWA WOJCIECH BARTEL IRENA MALINOWSKA STANISŁAW SALMONOWICZ   1967  15,00  więcej >
528828 PRZESTĘPSTWO ROZBOJU W ŚWIETLE KRYMINALISTYKI I KRYMINOLOGII ANTONI FRYDEL   1974  19,00  więcej >
528649 POWSZECHNA HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA TOM 1 PRAWO FEUDALNE MICHAŁ SCZANIECKI   1969  14,00  więcej >
527311 CO SEKSUOLOG ROBI W ŁÓŻKU AIRJI   1992  19,00  więcej >
526545 KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO Z KOMENTARZEM JAN GRAJEWSKI EDWARD SKRĘTOWICZ   1996  19,00  więcej >
526369 KODEKS KARNY PRAWO O WYKROCZENIACH WAŻNIEJSZE USTAWY ZWIĄZKOWE   1949  14,00  więcej >
526301 ROZBÓJ W ASPEKCIE KRYMINOLOGICZNYM I KRYMINALISTYCZNYM ZDZISŁAW BIERNACZYK   1977  16,00  więcej >
526158 KODEKS KARNY WYKONAWCZY KOMENTARZ STANISŁAW PAWEŁA   1972  12,00  więcej >
525899 RÓŻNI ALE RÓWNI PRAWO A RÓWNE TRAKTOWANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE red. WITOLD KLAUS   2013  19,00  więcej >
525634 O FORMACH ZAGARNIĘCIA WŁASNOŚCI SPOŁECZNEJ GUSTAW AUSCALER   1956  12,00  więcej >
525577 PRZEPISY WYKONAWCZE DO PRAWA O ADWOKATURZE CZĘŚĆ II   1984  12,00  więcej >
525565 KOMENTARZ DO KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO T. 1-2 TADEUSZ ERECIŃSKI JACEK GUDOWSKI MARIA JĘDRZEJEWSKA   2001  40,00  więcej >
23938 REPRESYJNOŚĆ POLSKIEGO PRAWA KARNEGO ANDRZEJ J. SZWARC   2008  15,00  więcej >
23438 ZARYS POWSZECHNEJ HISTORII PAŃSTWA I PRAWA IWO JAWORSKI   1961  19,00  więcej >
22444 WZORCOWA DOKUMENTACJA DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ARKADIUSZ SZYSZKOWSKI   2006  16,00  więcej >
22118 ARCHIWUM MEDYCYNY SĄDOWEJ I KRYMINOLOGII KWARTALNIK TOM 52 NR 3 2002 PRACA ZBIOROWA   2002  14,00  więcej >
524554 FAŁSZERZE PIENIĘDZY GIEORGIJ POLSKOJ   1986  13,00  więcej >
21637 WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE Z PSZCZELARSTWA KAZIMIERZ ROZPARA   1989  14,00  więcej >
21341 PRACA NAKŁADCZA PRZEMYSŁ DOMOWY I LUDOWY PRZEPISY I OBJAŚNIENIA WŁADYSŁAW WAWRZONEK   1968  14,00  więcej >

1  2  3  4 >>  >>>