Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Zawartość katalogu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zapytaj o obecność tytułu w ofercie
ID TYTUŁ AUTOR WYDANIE CENA (ZŁ)  
531656 ROZWÓJ FUNKCJI SKŁADNIOWEJ IMIESŁOWÓW NIEODMIENNYCH W JĘZYKU POLSKIM. ZWIAZKI Z NOMEN ANTONINA GRYBOSIOWSKA   1975  15,00  więcej >
531269 100 TYSIECY POTRZEBNYCH SŁÓW red. JERZY BRALCZYK   2007  24,00  więcej >
531184 SŁOWNIK WYRAZÓW OBCYCH Z PODANIEM MOWY ZBIGNIEW ZATURSKI   1933  24,00  więcej >
529591 WIEŻA BABEL SŁOWNIK WYRAZÓW OBCYCH NIE TYLKO DLA GIMNAZJALISTY RADOSŁAW PAWELEC   1999  16,00  więcej >
529393 STYLISTYKA XII WIELOJĘZYCZNOŚĆ A STYL PRACA ZBIOROWA   2003  20,00  więcej >
529094 SŁOWA MIĘDZY LUDŹMI WALERY PISAREK   1985  14,00  więcej >
528317 SŁOWNICZEK ORTOGRAFICZNY Z ZASADAMI PISOWNI ST. JODŁOWSKI W. TASZYCKI   1967  10,00  więcej >
527599 DIATEZA NACECHOWANA W POLSZCZYŹNIE STUDIUM KORPUSOWE RAFAŁ L. GÓRSKI   2008  30,00  więcej >
527239 SZTUKA MÓWIENIA BRONISŁAW WIECZORKIEWICZ   1970  19,00  więcej >
527165 ROZMÓWKI BUŁGARSKIE ANDREJ ANDREJEW   1973  10,00  więcej >
526466 POLSZCZYZNA PUBLICZNA POCZĄTKU XXI WIEKU red. EWA WOLAŃSKA   2007  19,00  więcej >
526157 OSOBLIWOŚCI JĘZYKOWE POEZJI IGNACEGO KRASZEWSKIEGO WŁADYSŁAW LUBAŚ   1992  16,00  więcej >
525886 SŁOWNIK STAROPOLSKI TOM IX ZESZYT 4 (58) TWÓJ-UCZYNIĆ STANISŁAW URBAŃCZYK JAN SAFAREWICZ WŁADYSŁAW KURASZKIEWICZ   1985  15,00  więcej >
525809 SYSTEMATYZACJA POJĘĆ W STYLISTYCE. MATERIAŁY Z KONFERENCJI Z 24-26 IX 1991 red. STANISŁAW GAJDA   1992  19,00  więcej >
525597 COLLECTANEA LINGUISTICA IN HONOREM CASIMIRI POLAŃSKI red. MARIA BRZEZINA HALINA KUREK   1999  25,00  więcej >
525417 ELEMENTY GRAMATYKI UMYSŁU PAWEŁ MECNER   2005  24,00  więcej >
26038 STUDIA SEMIOTYCZNE XVI-XVII wyd. i wstęp JERZY PELC   1990  24,00  więcej >
26006 OBLICZA POLSZCZYZNY red. ANDRZEJ MARKOWSKI RADOSŁAW PAWELEC   2012  24,00  więcej >
525239 Z DZIEJÓW JĘZYKA POLSKIEGO I JEGO PIĘKNA STUDIA I SZKICE EWA OSTROWSKA   1978  20,00  więcej >
525074 GRAMATYKA WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA POLSKIEGO - SKŁADNIA red. ZUZANNA TOPOLIŃSKA   1984  24,00  więcej >
24666 RAZEM CZY OSOBNO ZASADY PISOWNI ŁĄCZNEJ I ROZDZIELNEJ ZE SŁOWNIKIEM IRENA ARCTOWA   1975  10,00  więcej >
24377 SŁOWO DO SŁOWA PORADNIK JĘZYKOWY MARIA NAGAJOWA   1982  14,00  więcej >
24216 JĘZYK POLSKI W SZESNASTOWIECZNYCH KSIĘGACH MIEJSKICH TARNOWSKICH GÓR ALINA KOWALSKA   1970  19,00  więcej >
524901 HISTORYCZNA STYLISTYKA JĘZYKA POLSKIEGO PRZEKROJE TERESA SKUBALANKA   1984  20,00  więcej >
524874 PROBABILISTYCZNY MODEL JĘZYKA W. NALIMOW   1976  16,00  więcej >
22405 ZASADY POPRAWNEJ WYMOWY POLSKIEJ ( ZE SŁOWNICZKIEM ) WITOLD DOROSZEWSKI BRONISŁAW WIECZORKIEWICZ   1947  12,00  więcej >
22283 KURS EDYNBURSKI JĘZYKOZNAWSTWA STOSOWANEGO TOM I ROZPRAWY Z JĘZYKOZNAWSTWA STOSOWANEGO red. J P B ALLEN S. PIT CORDER JAN RUSIECKI   1983  20,00  więcej >
21571 Z POLSZCZYZNĄ ZA PAN BRAT A. CEGIEŁA A. MARKOWSKI   1986  15,00  więcej >
524089 SŁOWNICZEK ORTOGRAFICZNY Z ZASADMI PISOWNI ST. JODŁOWSKI . TASZYCKI   1985  14,00  więcej >
21315 WYBÓR TEKSTÓW JĘZYKA MÓWIONEGO MIESZKAŃCÓW ŁODZI I REGIONU ŁÓDZKIEGO GENERACJA STARSZA ŚREDNIA I NAJMŁODSZA red. MARIA KAMIŃSKA   1992  16,00  więcej >
21167 ZARYS KULTURY ŻYWEGO SŁOWA JERZY KRAM   1988  14,00  więcej >
522685 NAUCZANIE ROZUMIENIA SŁOWA MÓWIONEGO PENNY UR   1989  16,00  więcej >
522677 PISOWNIA POLSKA PRZEPISY INTERPUNKCJA SŁOWNIK WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE ALEKSANDER PATEJDL   1936  19,00  więcej >
522698 ROZMAWIAJMY PO POLSKU HENRYK ZWOLSKI   1989  16,00  więcej >
522684 UCZYMY SIĘ POLSKIEGO PODRĘCZNIK JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW 1 KOMENTARZ JĘZYKOWY I ĆWICZENIA BARABRA BARTNICKA MARIAN JURKOWSKI   1984  19,00  więcej >
522509 JĘZYKOZNAWCY I LOGICY O SYNONIMACH I SYNOMII STUDIUM Z POGRANICZA DWÓCH NAUK EUGENIUSZ GRODZIŃSKI   1985  14,00  więcej >
19190 WZORY LISTÓW I PISM KORESPONDENCJA PRAKTYCZNA GRATULACJE ŻYCZENIA ZAPROSZENIA PODANIA ŻYCIORYSY TAKŻE PO ANGIELSKU ! PRACA ZBIOROWA   2000  16,00  więcej >
521598 KRYZYS JĘZYKA W DRAMACIE WSPÓŁCZESNYM RZECZYWISTOŚĆ CZY ZŁUDZENIE GRZEGORZ SINKO   1977  19,00  więcej >
18393 MAŁA LOGIKA PODSTAWY LOGICZNEJ ANALIZY TEKSTÓW WNIOSKOWANIA I ARGUMENTACJI EWA ŻARNECKA - BIAŁY   1992  15,00  więcej >
521310 ZE WSPOMNIEŃ JĘZYKOZNAWCY KAZIMIERZ NITSCH   1960  19,00  więcej >
15344 O KULTURZE SŁOWA WITOLD DOROSZEW3SKI   1964  20,00  więcej >
15082 PODRĘCZNY SŁOWNIK NIEMIECKO - POLSKI JAN CHODERA, STEFAN KUBICA     24,00  więcej >
519562 SŁOWNIK POPRAWNEJ POLSZCZYZNY STANISŁAW SZOBER   1969  20,00  więcej >
14424 INNOWACJE WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYZNY DANUTA BUTLER   1976  15,00  więcej >
14147 PORADNIK JĘZYKOWY PODRĘCZNIK DLA PRACOWNIKÓW PRASY RADIA I TELEWIZJI MARIA KNIAGININOWA, WALERY PISAREK   1965  20,00  więcej >
14007 O PISANIU W JĘZYKU OBCYM EWA I MICHAEL SHARWOOD-SMITH   1977  14,00  więcej >
14010 WSTĘP DO LINGWISTYKI KARL DIETER BUNTIG   1989  16,00  więcej >
517993 BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO ZESZYT XXXVIII   1981  17,00  więcej >
518015 PRAWDA I KŁAMSTWO W JĘZYKU MŁODZIEŻY LICEALNEJ LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH MAŁGORZATA KARWATOWSKA   2001  18,00  więcej >
13344 NEW COLLEGE STANDARD DICTIONARY FUNK, WAGNALSS   1956  30,00  więcej >

1  2 >>  >>>